Vinaora Nivo Slider 3.x
ฮิต: 3993

จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๙

 

จำนวนนักเรียน

 

ปีการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

๒๕๖๑

๑๙๓

๑๐๖

๒๙๙