ฮิต: 155

70957899_476551346285804_716785039035072512_n.jpg 71088297_398681681032471_9011741049512525824_n.jpg 71241135_927432717640790_7098916689235935232_n.jpg

71259054_1171587376385721_5288085140675756032_n.jpg 71498230_811350032596288_384827476288733184_n.jpg 71590559_473608603232745_1083692356986732544_n.jpg

71643119_2355501928097490_762883373994606592_n.jpg 71654712_2523161874584514_867248296148598784_n.jpg 71665127_2437319782970100_76267185974018048_n.jpg

71799027_653128485179232_2285170133322170368_n.jpg 71832422_528896834594257_4062896623720595456_n.jpg 71834128_1274088276130914_8442675535108112384_n.jpg

72456738_508177146642316_7221417059257679872_n.jpg

 

ความสำคัญ

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกไว้ว่า “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ไม่ใช้  ไม่รับ  ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ขอเชิญเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม

ทั้งนี้  จากข้อมูลของศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษาประเทศราชอาณาจักร ได้ประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 20 ชนิด  ในสามลักษณะ คือ อันตรายต่อร่างกาย  ความรุนแรงของการเสพติด และผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคม ในภาพรวมผลการวิเคราะห์พบว่า  ยาเสพติดที่อันตรายที่สุด ได้แก่  อันดับ 1 เฮโรอีน  อันดับ 2 โคเคน อันดับ 8 แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และบุหรี่อยู่ในอันดับ 9  ดังนั้น บุหรี่จึงเป็นยาเสพติดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด

องค์การอนามัยโลกจัดให้การสูบบุหรี่เป็นโรคชนิดหนึ่ง  และจัดให้บุหรี่คือ ยาเสพติด เนื่องจาก “ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป  โดยไม่สามารถหยุดเสพได้  และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ