Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
ฮิต: 154

 

ความสำคัญ

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกไว้ว่า “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ไม่ใช้  ไม่รับ  ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ขอเชิญเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม

ทั้งนี้  จากข้อมูลของศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษาประเทศราชอาณาจักร ได้ประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 20 ชนิด  ในสามลักษณะ คือ อันตรายต่อร่างกาย  ความรุนแรงของการเสพติด และผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคม ในภาพรวมผลการวิเคราะห์พบว่า  ยาเสพติดที่อันตรายที่สุด ได้แก่  อันดับ 1 เฮโรอีน  อันดับ 2 โคเคน อันดับ 8 แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และบุหรี่อยู่ในอันดับ 9  ดังนั้น บุหรี่จึงเป็นยาเสพติดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด

องค์การอนามัยโลกจัดให้การสูบบุหรี่เป็นโรคชนิดหนึ่ง  และจัดให้บุหรี่คือ ยาเสพติด เนื่องจาก “ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป  โดยไม่สามารถหยุดเสพได้  และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ