Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม"  

ฮิต: 72

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

 

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

อำเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิกา