Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม"  

ฮิต: 154

          โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ส่งเสริมความสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป