Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม"  

ฮิต: 64

            โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ขอต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความยินดียิ่ง